Over Cindax

 

Cindax doet diepte analyse van Safety Data Sheets (SDS) en zet deze data om naar informatie ten behoeve van een correcte reinigings- en waterzuivering methode.

Aan de hand van de verstrekte informatie kan kostenreductie worden bereikt vanuit het reinigingsprincipe “in één keer goed” en de daaraan gerelateerde ontlasting van de waterzuivering. 

In aanvulling wordt informatie verstrekt omtrent eventuele gevaren en gezondheidsrisico’s tot bescherming van personeel en omstanders.

 

Uniek
Productinformatie is essentieel, terwijl analyse zeer bewerkelijk is. De kerncompetentie van Cindax is dat productdata wordt omgezet naar direct toe te passen informatie waardoor een significante tijdsbesparing wordt bereikt.

Centrale product data analyse creëert tevens een “level playing field” voor de tankreinigingsbranche. 

Verder kan Cindax als onafhankelijk kenniscentrum namens relaties – eventueel - anoniem met overheden in contact treden.  

 

 

 

Verbonden
Cindax is bij uitstek de organisatie waar het gaat om tankreiniging op een verantwoorde en veilige manier. Wij assisteren reinigingsstations als unieke entiteit en kunnen opereren als consultant op company level.

 

Betrokken
Bij Cindax staat de klant voorop. Door expertise weet Cindax in te spelen op alle vragen uit de markt. Nauw contact, goed overleg en gezamenlijk tot degelijke samenwerking komen is voor Cindax het uitgangspunt. Wij zijn uw gesprekspartner inzake reiniging en zuivering in relatie tot kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu. 

 

Verantwoordelijk
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is bij Cindax een vanzelfsprekend geweten. Milieu en regelgeving zijn hierbij belangrijke factoren en vanuit de verstrekte informatie kan worden geanticipeerd op bezwaarlijke factoren. Cindax is op de hoogte van innovaties en ontwikkelingen op zowel nationaal als internationaal niveau op het gebied van voorschriften en techniek.